ZS1

Oferta na rok szkolny 2019/2020 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Czteroletnie technikum zapewnia możliwość uzyskania tytułu zawodowego technika oraz świadectwa dojrzałości.

 
ZS nr 1 przygotuje Cię do podjęcia pracy w:
• każdym zakładzie przemysłowym przy utrzymaniu ruchu maszyn i urządzeń elektrycznych;
• specjalistycznych zakładach produkujących urządzenia elektryczne;
• zakładach wytwarzających i przesyłających energię elektryczną;
• firmach remontujących i serwisujących urządzenia elektryczne;
• firmach projektowych i instalatorskich;
• prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Wybierając naszą szkołę i ten zawód, zapewnisz sobie pewne miejsce pracy w kraju, a także w granicach Unii Europejskiej. Z pewnością technik elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. Jednak ucząc się w naszej szkole możesz zostać nie tylko technikiem, ale również w przyszłości stać się inżynierem, naukowcem.

Poza nauką teoretyczną  w Zespołu Szkół nr 1 oferujemy:
   -  praktyki zawodowe. Zajęcia te odbywają się w atrakcyjnych firmach zajmujących się branżą elektryczną w Polsce i zagranicą. Praktyki zawodowe trwają 1 miesiąc w klasie trzeciej.

 - staże płatne finansowane z projektów unijnych 

- zajęcia laboratoryjne w dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach elektrycznych. Uczniowie pracując w dwuosobowych zespołach wykorzystują zdobytą wiedzę teoretyczną przy praktycznym wykonaniu różnorodnych układów zasilania i sterowania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Uczą się czytać schematy i dokumentację elektryczną, wykonują pomiary, lokalizują i usuwają usterki w urządzeniach i instalacjach elektrycznych. W pracowniach tych uczniowie przygotowują się do egzaminów praktycznych w poszczególnych kwalifikacjach w zawodzie technik elektryk (E.7, E.8, E.24);

  • zajęcia praktyczne odbywające się na odpowiednio przygotowanych stanowiskach szkoleniowych. Są to zajęcia typowo warsztatowe, gdzie uczniowie nabywają umiejętności manualnych, zapoznają się ze sposobami wykonywania poszczególnych prac od mechanicznych, elektrycznych po elektroniczne;
  • bezpłatne kursy kwalifikacyjne przygotowujące do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV (uprawnienia SEP);

  • atrakcyjne wycieczki edukacyjne do różnych zakładów przemysłowych

Gimnazjalisto

  Jeśli posiadasz

 • zainteresowania techniczne,
 • gotowość do samokształcenia,
 • umiejętność współpracy z ludźmi,
 • koordynację sensomotoryczną,
 • wyobraźnię przestrzenną, konstrukcyjną i techniczną,
 • podzielność uwagi,
 • wysoką spostrzegawczości,
 • zamiłowanie do dokładnej pracy,
 • ładu i porządku,

Zapraszamy cię do nauki w naszej szkole!

 


Technik elektryk należy do tej grupy zawodów, które zawsze będą cieszyć się dużą popularnością. Jest, to zawód szerokoprofilowy, obejmujący całościowo wiedzę z różnych dziedzin elektrotechnicznych. Współczesna elektrotechnika nie może się obejść bez nowoczesnej techniki komputerowej. Zawód technik elektryk, to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji.