ZS1

Oferta na rok szkolny 2019/2020 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

 

Ponadto w naszej szkole ucząc się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych,  będziesz uczyć się w nowoczesnych i doskonale wyposażonych pracowniach: technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta.

    Dowiesz się:

♣ jak należy się zdrowo odżywiać i jak ocenia się jakość żywności,

♣ poznasz zasady przechowywania żywności, 

♣ jak przyrządzić potrawę i jak ją odpowiednio podać,

♣ będziesz umiał pięknie aranżować stół i potrawy na talerzu w zależności od okoliczności i rodzaju podawanych potraw,

♣ jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą (np. restaurację, firmę cateringową)

♣ poznasz zasady obsługi klienta oraz organizacji przyjęć, czy  imprez  okolicznościowych,

♣ poznasz  zasady  i  warunki  zarządzania  produkcją gastronomiczną,

♣ nauczysz się obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji gastronomicznej,

♣ odbędziesz praktykę zawodową w nowocześnie wyposażonych zakładach gastronomicznych.

 

KONTYNUACJA NAUKI

 

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik żywienia  i usług gastronomicznych mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka oraz innych kie

To zawód , który daje wiele możliwości zawodowych i rozwijania zainteresowań kulinarnych. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie.

T.6.     – Sporządzanie potraw i napojów

T.15.   – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:   

    ♠ oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

    ♠ sporządzania oraz wydawania potraw i napojów;

    ♠ planowania i oceny żywienia;

    ♠ organizowania produkcji gastronomicznej;

    ♠ planowania i realizacji usług gastronomicznych.

  

  

Założenia programowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostaną zrealizowane  w szkolnej pracowni gastronomicznej, żywienia i obsługi konsumenta.Praktyki zawodowe odbywają się będą w zakładach gastronomicznych wszystkich typów  na terenie powiatu a także podczas staży zagranicznych.

 

Absolwent może podejmować pracę we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie), obiektach zbiorowego żywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności, organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.