ZS1

Oferta na rok szkolny 2019/2020 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

O zawodzie kucharza

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza należą wszystkie czynności związane z przygotowaniem potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych oraz czynności związane z przechowywaniem i magazynowaniem artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych.

Typowymi miejscami pracy kucharza są podmioty gospodarcze prowadzące działalność gastronomiczną, głównie restauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, hotelowe zakłady gastronomiczne, domy wczasowe i pensjonaty. Kucharz zatrudniany jest także w szpitalach, szkołach, internatach i stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przebieg nauki

Nauka trwa 3 lata

Po ukończeniu tego kierunku nasi absolwenci nabędą umiejętności w zakresie kwalifikacjiSporządzanie potraw i napojów:

          ♦ stosowania zasad prawidłowego żywienia,

          ♦ właściwego dobierania surowców do produkcji,

          ♦ prawidłowego wykonywania obróbki wstępnej i cieplnej surowców,

          ♦ przygotowywania podstawowego asortymentu potraw w oparciu o receptury gastronomiczne i normy

          ♦ układania prostego menu,

          ♦ sporządzania prostych kalkulacji potraw

          ♦ posługiwania się narzędziami i maszynami przy obróbce surowców i produktów,

          ♦ prawidłowego konserwowania maszyny i urządzenia

          ♦ utrzymywania czystości i porządku stanowiska pracy,

          ♦ organizowania prac porządkowych,

          ♦ przestrzegania przepisów sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy,

          ♦ współpracowania w zespole,

          ♦ aktywnego poszukiwania zatrudnienia na rynku pracy

          ♦ podejmowania doskonalenia zawodowego,

          ♦ stosowania przepisów kodeksu pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika.

Absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji Sporządzanie potraw i napojów może uzyskać kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.