ZS1

Oferta na rok szkolny 2019/2020 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

 KELNER

 

TG.10  WYKONYWANIE USŁUG                         TG.11  ORGANIZACJA  USŁUG

      KELNERSKICH                                                 GASTRONOMICZNYCH

♦ SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW                              ♦ PLANOWANIE USŁUG  

                                                                                                                    GASTONOMICZNYCH                 

♦ OBSŁUGIWANIE GOŚCI                                                     ♦ ROZLICZENIE USŁUG

                                                                                                 GASTONOMICZNYCH

 

 Możliwości zatrudnienia:

- zakłady typu otwartego ( restauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, hotelowe zakłądy gastronomiczne, jadłodajnie gospody)

- zakłady typu zamkniętego ( pensjonaty, sanatoria, szkoły, internaty, stołówki, domy wczasowe, na statkach, promach

- firmy cateringowe, kluby

 

Perspektywy rozwoju zawodowego:

- specjalista do spraw żywienia

- organizator cateringu

- kierownik załadu/ manager

- organizator przyjeć okolicznościowych w zakładach gastronomicznych

- organizator przyjęć w nietypowych warunkach

 

Kariera edukacyjna:

-  studia na kierunkach związanych z hotelarstwem, gastronomią i turystyką

-  promocja i marketing usług

-  ekonomia, zarządzanie

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

TG.10 – Wykonywanie usług kelnerskich

TG.11 – Organizacja usług gastronomicznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kelner zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

-  przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości

-  wykonywania czynności związanych z obsługą gości

- nakrywanie i dekorowanie stołów

- serwowanie zamówionych potraw i napojów oraz udzielanie porad w zakresie ich doboru

- obsługiwanie różnych przyjęć, bankietów, spotkań, konferencji

-  rozliczania usług kelnerskich.

 

 

Założenia programowe w zawodzie technik kelner zostaną zrealizowane  w szkolnej pracowni gastronomicznej, warsztatach gastronomicznych przy  ulicy Legionowej. Praktyki zawodowe odbywać się będą w zakładach gastronomicznych i hotelarskich wszystkich typów  na terenie powiatu oraz wybranych obiektach w całej Polsce. 

            Absolwent może podejmować pracę we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie), obiektach zbiorowego żywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności, organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

  

 

 Dowiesz się:

 

♣ jak należy się zdrowo odżywiać i jak ocenia się jakość żywności,

♣ poznasz zasady przechowywania żywności, 

♣ jak przyrządzić potrawę i jak ją odpowiednio podać,

♣ będziesz umiał pięknie aranżować stół i potrawy na talerzu w zależności od okoliczności i rodzaju podawanych potraw,

♣ jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą (np. restaurację, firmę cateringową)

♣ poznasz zasady obsługi klienta oraz organizacji przyjęć, czy  imprez  okolicznościowych,

♣ poznasz  zasady  i  warunki  zarządzania  produkcją gastronomiczną,

♣ nauczysz się obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji gastronomicznej,

♣ odbędziesz praktykę zawodową w nowocześnie wyposażonych zakładach gastronomicznych.

 

KONTYNUACJA NAUKI

 Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik kelner mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku  związanych z hotelarstwem, gastronomią i turystyką oraz ekonomią i zarządzaniem.

 

To zawód , który daje wiele możliwości zawodowych i rozwijania zainteresowań turystyczno - hotelarskich. Kształtuje umiejętności związane z przygotowaniem sal konsumpcyjnych do obsługi gości, czynności związanych z obsługą konsumenta oraz rozliczania usług kelnerskich.