ZS1

Oferta dla gimnazjalistów na rok szkolny 2018/2019 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

zwany inaczej elektrykiem samochodowym zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą układów elektrycznych w samochodach. Produkowane obecnie auta zawierają wiele takich układów, często bardzo skomplikowanych, dlatego praca elektromechanika wymaga dużej wiedzy i umiejętności. Podstawowe zadania tego fachowca to praca przy urządzeniach odpowiedzialnych za sterowanie, zabezpieczanie i sygnalizację w samochodzie.

 Elektromechanik pojazdów samochodowych pracuje najczęściej indywidualnie, chociaż podczas wykonywania niektórych zadań kontaktować się może z współpracownikami czy przełożonymi. Do jego najbliższych współpracowników należy mechanik samochodowy oraz lakiernik czy blacharz. Elektromechanik samochodowy najczęściej pracuje w warsztacie samochodowym.

 

OPIS ZAWODU

W wyniku przeprowadzonego procesu kształcenia zawodowego nasi uczniowie  potrafią:

 •   • wykonywać podstawowe operacje z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej oraz prawidłowo używać i konserwować narzędzia pracy,
 •   • rozróżniać elementy, układy i podzespołu urządzeń elektrycznych stosowanych w pojazdach samochodowych,
 •   • rysować schematy oraz wykonywać dokumentację warsztatową układów stosowanych w elektrotechnice samochodowej,
 •   • łączyć elementy obwodów elektrycznych i elektronicznych w samochodach,
 •   • mierzyć parametry samochodowych obwodów elektrycznych,
 •   • montować oraz uruchamiać samochodowe urządzenia elektryczne,
 •   • lokalizować i usuwać drobne uszkodzenia elementów i podzespołów pojazdów samochodowych,
 •   • instalować zabezpieczenia w pojazdach samochodowych,
 •   • obsługiwać aparaturę kontrolno – pomiarową,
 •   • prowadzić racjonalną gospodarkę materiałową i energetyczna,
 •   • wykorzystać swoje kwalifikacje techniczne i organizatorskie,
 •   • udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

Ukończenie kierunku Elektromechanik  przygotuje Cię do wykonywania zadań na stanowiskach:

 •   • monter maszyn i urządzeń elektrycznych,
 •   • pracownik utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych,
 •   • pracownik serwisu urządzeń dźwigowych,
 •   • monter silników elektrycznych,
 •   • diagnostyk urządzeń elektrycznych,
 •   • monter instalacji elektrycznych,
 •   • monter sieci elektroenergetycznych,

oraz do podjęcia pracy w

 •   • zakładach przemysłowych,
 •   • zakładach energetycznych,
 •   • serwisach elektronarzędzi,
 •   • zakładach usługowych naprawiających silniki i inne urządzenia elektryczne,
 •   • przemyśle maszynowym

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  TO NASZ NAJNOWSZY KIERUNEK W KSZTAŁCENIU BRANŻOWYM  !!!!!