ZS1

Oferta na rok szkolny 2019/2020 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Liceum Ogólnokształcące - klasy

Jeśli nie masz sprecyzowanych planów, dotyczących wyboru zawodu, ale chciałbyś się rozwinąć, poszerzyć wiedzę z wielu różnych dziedzin, bo jesteś ambitny i lubisz po prostu dużo wiedzieć, wybierz liceum ogólnokształcące. Zapewne masz już jakieś preferencje: wolisz przedmioty humanistyczne albo tzw. ścisłe - w takim razie masz do wyboru 4 profile, które pozwolą Ci realizować rozszerzenie z trzech przedmiotów, które najbardziej Cię interesują.

 

Język polski

Rozszerzenie z tego przedmiotu pozwoli Ci lepiej poznać ojczysty język i literaturę, a tym samym skutecznie przygotować się do obowiązkowej matury z tego przedmiotu (zarówno ustnej, jak i pisemnej). Humanista to człowiek o szerokiej wiedzy ogólnej, oczytany erudyta, potrafiący ładnie mówić i poprawnie pisać. Doskonale zna różne dziedziny sztuk, potrafi dyskutować o ciekawych filmach, spektaklach, posiada zdolność krytycznego myślenia. Swoje zainteresowania może rozwijać jako recytator, aktor, czy dziennikarz (na początek szkolnej gazetki "Przeciek"). 

Dobrze zdana matura z języka polskiego umożliwi Ci podjęcie studiów na kierunkach filologicznych, lingwistyce, pedagogice, psychologii, prawie oraz na uczelniach artystycznych.

 

Matematyka

...to oczywiście królowa nauk. Jest podstawą logicznego myślenia i punktem wyjścia dla wszystkich kierunków ścisłych. Nasi uczniowie regularnie zdobywają laury na rozmaitych konkursach matematycznych - dołącz do nich i Ty. Od lat najbardziej poszukiwanymi na rynku pracy są absolwenci kierunków politechnicznych, ale żeby dostać się na takie studia, trzeba dobrze zdać maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym. Jej wynik ważny jest także na kierunkach związanych z ekonomią, rachunkowością czy zarządzaniem.

 

Język angielski

- wszystkie klasy realizują język angielski w zakresie rozszerzonym w wymiarze : klasa I –3 godziny ,klasa II-7, klasa III-  6 godzin w tygodniu,

-wymiar godzin przeznaczonych na realizację programów nauki języków obcych znacznie przekracza minimum określone przez ramowe plany nauczania określone przez MEN,
-gwarantuje to od lat osiąganie bardzo dobrych wyników na egzaminie maturalnym podstawowym jak i rozszerzonym , zawsze znacznie powyżej średniej krajowej lub średniej województwa,

- tak duża ilość godzin języka angielskiego przede wszystkim pozwala na swobodną komunikację i posługiwanie się językiem angielskim w sposób płynny( poziom B2 według CEF) ,co stwarza doskonałe warunki młodym na osiągnięcie sukcesu i podjęcie studiów na wymarzonym kierunku ( np. filologia angielska, lingwistyka) i  pracy w firmach zagranicznych zarówno w kraju jak i za granicą .

 

Biologia

Przygotujemy Cię do podjęcia studiów

na Uniwersytetach, Wyższych Szkołach Medycznych i Politechnikach na kierunkach takich jak:

lekarski, pielęgniarstwo, fizjoterapia, farmacja, ratownictwo medyczne, diagnostyka medyczna, biotechnologia, kosmetologia, biologia, chemia, psychologia, ochrona środowiska itp.

 

Jak wygląda nauka

Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę poprzez obserwacje, logiczne myślenie oraz wyciąganie wniosków z przeprowadzonych doświadczeń. Zgłębianie wiedzy współczesnej biologii zapewniamy przy użyciu nowoczesnych programów multimedialnych, prezentacji i tradycyjnej metody mikroskopowania. Zajęcia urozmaicone są wyjazdami na wykłady i ćwiczenia laboratoryjne odbywające się na wyższych uczelniach.

 

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwości

  •    • Udziału w konkursach i Olimpiadach z zakresu biologii i chemii
  •    • Wyjazdu na uczelnie wyższe : Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet w Białymstoku, Wyższą Szkołę Medyczną w Białymstoku
  •    • Udziału w Podlaskim Festiwalu Nauki
  •    • Uczestnictwa w kołach przedmiotowych