Zaproszenie do składania ofert dotyczących dostawy sprzętu

Oferta na rok szkolny 2020/2021 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Zaproszenie do składania ofert dotyczących dostawy sprzętu

 

Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie zapraszam do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania usługi polegającej na dostawie materiałów dydaktycznych zapewniających zwiększenie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia ogólnego oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół  Nr1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie.

Poniżej do pobrania 

        ♦  Formularz ofertowy dot. dostawy sprzętu

        ♦  Zaproszenie do składania ofert dot. dostawy sprzętu