Ojczyzna – Polszczyzna

Oferta dla gimnazjalistów na rok szkolny 2017/2018 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Szkolny Konkurs Poprawności Językowej

Pod koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w szkole Konkurs Poprawności Językowej pt. „Ojczyzna – Polszczyzna”.

Przez całe pierwsze półrocze będą trwały przygotowania . W czytelni zostaną zorganizowane wystawy  prezentujące podstawowe zagadnienia językowe, z którym najczęściej mają problem uczniowie. W poszczególnych klasach będą przeprowadzone zajęcia, na których będą prezentowane wybrane zagadnienia językowe. Codziennie na drzwiach biblioteki pojawi się wyjaśnienie jakiegoś określonego problemu językowego, który  sprawia najczęściej trudności. W grudniu we wszystkich klasach zostaną przeprowadzone testy poprawności językowej.   

Spośród wszystkich uczniów, którzy wezmą udział w tym konkursie, zostaną wyłonieni zwycięzcy – troje uczniów, którzy najlepiej z całej szkoły rozwiążą zamieszczone w testach zagadnienia językowe. Wybrana też zostanie klasa, która uzyska najlepsze wyniki.