Literaccy patrioci

Oferta na rok szkolny 2019/2020 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

„Literaccy patrioci” –

projekt czytelniczy

 

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018 odbył się w bibliotece szkolnej projekt czytelniczy pt. „Literaccy patrioci”. Przedsięwzięcie to było realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Związane było także z obchodzoną w 2018 roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem projektu było umożliwienie uczniom wypowiedzenia się na temat szeroko rozumianego patriotyzmu, zaprezentowania własnego zdania na ten temat. W październiku na lekcjach języka polskiego wszyscy uczniowie naszej szkoły pisali rozprawki problemowe, w których spróbowali zmierzyć się z odwiecznymi pytaniami: Czym jest patriotyzm? Kto jest patriotą? Czy istnieje wzorzec patrioty?

Klasy zostały podzielone na trzy grupy, każda z nich pisała rozprawkę problemową na wybrany temat związany z wyjaśnieniem określonego problemu:

Klasy maturalne:

„Ojczyzny nie zabiera się z sobą na podeszwach butów”. (J. J. Danton)

Klasy drugie i trzecie:

„Gdzie dobrze, tam ojczyzna”. (Arystofanes – „Plutos”)

Klasy pierwsze:

„Nie pytajmy, co może zrobić dla nas ojczyzna. Pytajmy, co my możemy dla niej uczynic”. (J. F. Kennedy)

W kolejnych miesiącach: listopadzie, grudniu i styczniu na trzech wystawach w czytelni zaprezentowano najlepsze prace napisane na ten projekt przez uczniów poszczególnych klas.

Najlepsze rozprawki problemowe w klasach maturalnych napisały następujące osoby: Maciej Golec – III a LO, Magdalena Cimoszyńska – III a LO, Bartosz Laskowski – III a LO, Katarzyna Świderska – III b LO, Rafał Zienkiewicz – III b LO, Maciej Gwardiak – III b LO.

Najlepsze rozprawki problemowe w klasach drugich i trzecich napisały następujące osoby: Zuzanna Żebrowska – II LO, Magdalena Zysik – II LO, Ilona Dębek – II LO, Emilia Olszewska – II TŻ, Piotr Mioduszewski – II TI, Konrad Choiński – II TI.

Najlepsze rozprawki problemowe w klasach pierwszych napisały następujące osoby: Natalia Walerzak – I b LO, Adriana Rybicka – I b LO, Justyna Charubin – I b LO, Adam Pruszyński – I TL, Justyna Kołakowska – I TL, Jakub Krajewski – I TL, Sebastian Żurawski – I TI, Patryk Kępka – I TI, Paulina Arasim – I TI, Aleksandra Jakubowska – I a LO, Oliwia Kraszewska – I a LO, Martyna Gosk – I a LO.

Gratuluje wszystkim uczniom, którzy napisali prace świadczące o tym, że patriotyzm jest wciąż dla Polaków źródłem wielu przemyśleń, budzi emocje. Traumatyczna historia naszego kraju powinna nauczyć nas mądrości.

Ewa Matanowska