Czytające pokolenia

Oferta dla gimnazjalistów na rok szkolny 2017/2018 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

W drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w bibliotece szkolnej projekt czytelniczy pt. „Czytające pokolenia”. Przedsięwzięcie to organizowane jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Celem projektu jest wypowiedzenie się uczniów na temat książek, które czytają w ich rodzinach kolejne pokolenia.

Uczniowie, którzy zechcą wziąć udział w tym projekcie, wypełnią przygotowaną w tym celu ankietę zawierającą różnego rodzaju informacje na temat książek czytanych w ich rodzinach przez kolejne pokolenia.

Uzyskane w ten sposób dane zostaną następnie opracowane i wydane w formie publikacji dostępnej w bibliotece.

Ze zgromadzonych informacji zostanie również w czytelni przygotowana wystawa, która będzie prezentowała najlepsze prace napisane przez uczniów na ten projekt.