Odpowiedzialność karna nieletnich

Oferta dla gimnazjalistów na rok szkolny 2018/2019 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Opublikowano: czwartek, 19 październik 2017 D. Śleszyńska

W dniu 11.10.2017 r. odbyło się spotkanie młodzieży klas I pod hasłem „Konsekwencje prawne i moralne będące skutkiem uzależnień”, „Odpowiedzialność karna nieletnich”

 Już tradycją szkoły stało się, iż z początkiem  każdego roku szkolnego wszystkie klasy I technikum, liceum, branżowej szkoły biorą udział w spotkaniu na temat „Odpowiedzialności karnej nieletnich” z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji 

w Zambrowie. Potrzeba rozmowy z młodzieżą na temat odpowiedzialności karnej oprócz celu profilaktycznego wynika również z faktu, iż coraz więcej nieletnich popełnia czyny karalne, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji prawnych swojego zachowania.

Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani:

  • - z pojęciem nieletniego w kontekście odpowiedzialności karnej,
  • - z zakresem działania Ustawy o postępowaniuw sprawach nieletnich,z przykładami najczęściej popełnianych czynów karalnych przez osoby nieletnie oraz z wynikającymi zgodnie z prawem konsekwencjami za ich popełnienie,
  • - z prawami osób będących ofiarami czynu karalnego,
  • - z przykładami przestępstw ściganych z urzędu, na wniosek, z oskarżenia prywatnego, z konsekwencjami prawnymi za posiadanie środków odurzających oraz z konsekwencjami zdrowotnymi wynikającymi z ich używania,
  • - z rodzajem przestępstw dokonywanych przy użyciu Internetu, telefonów komórkowych. 

Pedagog szkolny  -  Dorota Śleszyńska