Wykwalifikowany absolwent gwarancją zawodowego sukcesu

Oferta na rok szkolny 2023/2024 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

 

 

>>>>> Harmonogram zajęć na rok szkolny 2018/2019 <<<<<

 

"Wykwalifikowany absolwent gwarancją zawodowego sukcesu"

 
Cel główny projektu: Podniesienie kompetencji i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych 360 uczniów oraz 41 nauczycieli zwiększających ich szanse na regionalnym rynku pracy oraz wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. gen Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie (dalej zwanej ZS1) do 31.07.2019r.
 
Planowany efekt: W wyniku interwencji projektowej, przy jednoczesnej ścisłej współpracy pracodawcami, 360 uczniów ZS1 podniesienie swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, tym samym zwiększając swoje szanse na rynku pracy. Wzbogacony i rozszerzony zostanie proces modernizacji szkoły poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej (41 nauczycieli) oraz dzięki doposażeniu pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne stworzone zostaną warunki kształcenia zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. 
 
Wartość projektu: 968 545,00 PLN
 

Wkład Funduszy Europejskich: 919 755,80 PLN, 
w tym:w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 823 263,25 PLN
w ramach Budżetu Państwa 996 492,55 PLN

 

Link do aktualności