Zasady przeliczania punktów na ocenę

Oferta na rok szkolny 2020/2021 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Zasady przeliczania punktów na ocenę

Przy ocenie prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 

0% - 34% - niedostateczny
35% - 45% - dopuszczający
46% - 70% - dostateczny
71% - 85% - dobry
86% - 95% - bardzo dobry
96% - 100% i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) - celujący


Przy ocenie prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania, nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

0% - 19% - niedostateczny
20% - 39% - dopuszczający
40% - 54% - dostateczny
55% - 70% - dobry
71% - 89% - bardzo dobry
90% - 100% - celujący