Nie zostaniesz na lodzie...

Oferta na rok szkolny 2023/2024 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Wspieranie Szkolnej Aktywności w ramach Programów Edukacyjno Rozwojowych

"Nie zostaniesz na lodzie z kwalifikacjami w  konkretnym zawodzie."

 

O projekcie

Cel główny projektu:

            Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zniwelowanie różnic w osiągnięciach edukacyjnych Uczniów i Uczennic z Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie. Projekt skierowany jest w szczególności do Uczniów i Uczennic z Technikum Elektronicznego, Elektrycznego, Informatycznego, Żywienia i Organizacji Usług Gastronomicznych oraz z Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierunki Kucharz i Mechanik Pojazdów Samochodowych.

         Projekt jest odpowiedzią na duże dysproporcje edukacyjne, brak specjalistycznych programów stażowych popartych efektywną współpraca z przedsiębiorcami oraz bardzo niskim poziomem praktycznych i udokumentowanych umiejętności zawodowych popartych certyfikatami w stosunku do innych szkół województwa podlaskiego.

        Realizacja projektu wpłynie na uzyskanie kompleksowej wiedzy zawodowej, a przede wszystkim na poznanie specjalistycznego języka obcego związanego z przyszłym zawodem. Dzięki wykonywaniu konkretnych czynności i zadań podczas ponadprogramowych staży realizowanych podczas projektu Uczeń uzyska niezbędną podstawę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną do wykonywania wyuczonego przez siebie zawodu. Dodatkowo dzięki projektowi Uczniowie i Uczennice uczestniczyć będą w certyfikowanych kursach zawodowych, dzięki czemu uzyskają właściwe kwalifikacje i zaświadczenia dopasowane do obecnego rynku pracy.

         Dodatkowo dzięki realizacji projektu nawiązana zostanie współpraca z przedsiębiorstwami z województwa podlaskiego, w wyniku której Uczniom i Uczennicom szkoły objętej wsparciem w ramach projektu ukazane zostaną wymagania i potrzeby przedsiębiorców. Dzięki tej współpracy przyszli absolwenci będą lepiej przygotowani do wejścia na obecny rynek pracy.

Finansowanie projektu:

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

Instytucja pośrednicząca:

Instytucją Pośredniczącą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 1 501 680,96 zł