Zaproszenie do składania ofert dotyczących usługi polegające na organizacji certyfikowanego kursu z zakresu AutoCAD

Oferta na rok szkolny 2019/2020 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

 

 

"Zaproszenie do składania ofert dotyczących usługi polegające na organizacji certyfikowanego kursu z zakresu AutoCAD"

 

Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie zaprasza do udziału w rozeznaniu rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz wewnętrznym Regulaminem Szkoły w sprawie udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w sprawie wykonania usługi polegającej na organizacji certyfikowanego kursu z zakresu AutoCAD na 2 poziomach na rzecz 30 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie

 

Pliki do pobrania:

♦ Formularz ofertowy

♦ Zaproszenie do składania ofert