W Czerwoniaku skończyła się……wolność

Oferta na rok szkolny 2019/2020 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Opublikowano: niedziela, 13 maj 2018 Administrator

W Czerwoniaku skończyła się……wolność

Zakończyła się, trzecia już, edycja programu „ Fundamenty Demokracji ”. W tym roku szkolnym motywem przewodnim projektu była wolność. W projekcie brali udział  uczniowie klas maturalnych technikum i liceum ogólnokształcącego.

Poznawali oni różne aspekty  wolności, począwszy od czasów najdawniejszych a skończywszy na czasach nam współczesnych. Podsumowaniem projektu były uczniowskie prezentacje. Najlepiej ocenioną została prezentacja Marty Worosilak i Karoliny Groszfeld z klasy IV TŻ.

„ W powszechnym rozumieniu wyróżnimy wolność fizyczną i psychiczną- pisze Karolina Groszfeld. Ta pierwsza: wolność w sensie fizycznym oznacza swobodę poruszania się i podróżowania oraz fakt, że człowiek nie jest zniewolony, nie jest niczyją własnością”- dodaje.

 „ Człowiek nie jest niewolnikiem- uzupełnia  Marta Worosilak i podkreśla drugi aspekt wolności: wolność w sensie psychicznym. Według niej oznacza to możliwość i swobodę wyboru ale też odpowiedzialność za dokonane wybory. „Prawdziwa wolność  człowieka  to nade  wszystko  jego prawo do codziennego, swobodnego wyboru, ale też wynikająca z tych wyborów odpowiedzialność za te wybory” stwierdza Marta.  Z kolei  Łukasz Grądzki  z IV TŻ  uzupełnia rozważania koleżanek, że wolność ma także,  a może przede wszystkim, swój  wymiar polityczny i wyróżnia jej odmiany: wolność od i wolność do.” Wolność od to wolność negatywna” – podkreśla  i dodaje, że  oznacza ona wolność od przymusu i strachu, ale też wolność od prześladowań i głodu. Wolność do, z kolei, to wolność pozytywna czyli prawo do dokonywania rzeczywistych wyborów-zaznacza i zaraz dodaje, że do tradycyjnych wolności politycznych zaliczyć można wolność myśli, słowa i religii oraz zgromadzeń.

W trakcie dalszych  rozważań o wolności uczniowie podkreślali  jej różne rozumienie  w filozofii i religii. Wskazywali  wolność jako podstawowy motyw polskich  powstań i zrywów niepodległościowych oraz czynnik sprawczy buntów i  rewolucji społecznych na świecie. Podkreślali szczególne znaczenie wolności jako podstawy  demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.  Idea wolności znalazła swój wymiar w licznych dziełach literackich, malarstwie, rzeźbie  a nawet architekturze. Zgodnie z założeniami ” Fundamentów  Demokracji ” uczniowie w sposób plastyczny przedstawili tegoroczny  motyw przewodni programu. Jako symbol najlepiej oddający ideę wolności  uznali  Statuę Wolności czyli pomnik- symbol Nowego Jorku.

Autorem programu „ Fundamenty Demokracji” i opiekunem projektu jest mgr Waldemar Kurpiewski, nauczyciel wos-u i historii w ZS nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. 

Statua Wolności początkowo nazywała się "Wolność Oświeca Świat". Posąg ten jeden z największych na świecie, został podarowany Stanom Zjednoczonym Ameryki Północnej przez Francję z okazji setnej rocznicy deklaracji niepodległości. Statuę zbudowano w Paryżu, a w Nowym Jorku zmontowano ją na portowej wyspie. Statua wyłania się z zerwanych łańcuchów, w lewej ręce trzyma tablicę z napisem "4 lipca 1776 r. Dzień Niepodległości Ameryki". Wewnątrz statuy pomiędzy stalowymi kolumnami umieszczono dwa ciągi kręconych schodów, z których każdy liczy 168 stopni. Trzecie schody prowadzą do pochodni, ale nie są dostępne dla zwiedzających.

Projekt stalowej konstrukcji wykonał Gustaw Eiffel we Francji, następnie drogą morską rozebrane części przetransportowano do USA. Statua ma następujące wymiary: wysokość od podstawy posągu do wierzchołka pochodni - 46,5 m, od ziemi do najwyższego punktu - 92,99 m, długość dłoni - 5 m, długość palca wskazującego - 2,44 m, wysokość głowy - 5,26 m, szerokość głowy od ucha do ucha - 3,05 m, długość pomiędzy oczami - 0,76 m, długość nosa - 1,48 m, długość prawej ręki - 12,80 m, szerokość prawej ręki - 3,66 m, szerokość pasa - 10,67 m, szerokość ust - 0,91 m, długość tabliczki - 7,19 m, szerokość tabliczki - 4,14 m, grubość tabliczki - 0,61 m, wysokość od ziemi do wierzchołka piedestału. Posąg waży 229 ton, a sama tabliczka 31 ton, na szczyt prowadzą 354 stopnie, z tego na szczyt piedestału 192. Korona ma 7 promieni i znajduje się w niej 25 okien.
źródło: https://www.budowle.pl/budowla,statua-wolnosci