Rekrutacja Uczestników Projektu

Oferta na rok szkolny 2020/2021 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

 

 

"Rekrutacja Uczestników Projektu"

 

W związku z realizacją projektu nr RPO.03.03.01-20-0091/16 pn. „Wykwalifikowany absolwent gwarancją zawodowego sukcesu”, którego Wnioskodawcą jest powiat zambrowski, a Realizatorem Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie ROZPOCZYNAMY PROCES REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. Rekrutacja dotyczy zajęć pozaszkolnych przewidzianych do realizacji zajęć w ramach projektu tj.:

     • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

     • Zajęcia poszerzające wiedzę,

     • Ponadprogramowe kursy zawodowe,

     • Szkolenie dla nauczycieli.

Rekrutacja Uczestników prowadzona będzie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie pok. 222 i trwać będzie od 10 września do 24 września 2018 roku. Warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem procesu Rekrutacji, jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (załączony poniżej w plikach do pobrania).

Uczestnikami projektu mogą być Uczniowie/Uczennice Technikum i Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie chęci uczestnictwa przez złożenie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym wymaganego kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

     1. formularza zgłoszeniowego podpisanego przez kandydata i Rodzica/Prawnego opiekuna,

     2. oświadczenia Rodzica/Prawnego opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w Projekcie,

     3. deklaracji uczestnictwa, podpisanej przez uczestnika Projektu,

     4. oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisanego przez uczestnika Projektu/Prawnego Opiekuna,

Ww. dokumenty dostępne są poniżej w wykazie Pliki do pobrania, a także w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym.

 

Po zakończeniu procesu rekrutacji, zbierze się Komisja Rekrutacyjna, która to zweryfikuje złożone dokumenty pod kontem, zarówno grupy docelowej, jak i poprawności formalnej i dnia 25 września 2018 roku przedstawiona zostanie lista Uczestników projektu i lista rezerwowa. Ww. listy upublicznione zostaną na tablicach informacyjnych w Szkole oraz na stronie internetowej www.zs1rowecki.pl w zakładce  Wykwalifikowany absolwent gwarancją zawodowego sukcesu. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół rekrutacji.

W sytuacji, gdy nie zostanie wybrana ostateczna lista uczestników projektu, w dniach
25 września – 9 października 2018 roku uruchomiona zostanie REKRUTACJA DODATKOWA.

 

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą, a szczegółowych informacji dotyczących. realizacji projektu udzielić może Ekspert ds. jakości kształcenia i sprawozdawczości Pan Dariusz Śledziewski

 

Pliki do pobrania: 

     • Regulamin Rekrutacji

     • Aneks do Regulaminu Rekrutacji

     • Deklaracja uczestnictwa

     • Deklaracja uczestnictwa-kadra pedagogiczna

     • Formularz zgłoszeniowy

     • Formularz zgłoszeniowy-kadra pedagogiczna

     • Oświadczenie Prawnego Opiekuna

     • Oświadczenie Uczestnika Projektu-przetwarzanie danych