Czerwoniak szansą na nowe kompetencje

Oferta na rok szkolny 2019/2020 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Opublikowano: wtorek, 02 październik 2018 Administrator

Nazwa projektu : Czerwoniak szansą na nowe kompetencje.          

  Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia ogólnego oraz rozwój kompetencji kluczowych wśród 90 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr1 im. gen Stefana Roweckiego „Grota”  w Zambrowie do 30.06.2020 roku. Wartość projektu 277 700 zł.

 Wsparciem zostanie objętych  90  uczniów LO w ZS1

Formy wsparcia założone do realizacji:

Mając na uwadze wytyczne wszystkie grupy w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych liczą maksymalnie po max 8 osób.

1 .Realizowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

1) zajęcia z fizyki "Fizyka nie taka straszna"

2) zajęcia z matematyki "Z matematyką za  pan brat"

3) zajęcia z chemii „Chemia nie taka straszna jak mówią”

4) zajęcia z biologii „Biologia nie taka straszna jak mówią”

Realizowane zajęcia rozwijające i poszerzające wiedzę oparte na metodzie eksperymentu:

1) zajęcia z fizyki "Eksperymentuj z fizyką

2) zajęcia z matematyki "Eksperymentuj z matematyką"

3) zajęcia z biologii „Laboratorium biologiczne – to jest to”

4) zajęcia z chemii „Laboratorium chemiczne – to jest to”

5) zajęcia z geografii „Poznaję ciekawy świat - geografia”

 

Realizowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

1) język angielski "Skuteczne metody nauki języka angielskiego

2) język niemiecki "Skuteczne metody nauki języka niemieckiego"

3) język rosyjski "Skuteczne metody nauki języka rosyjskiego";

 

Realizowane zajęcia dydaktyczno-rozszerzających:

1) język angielski "Bez Angielskiego ani rusz – poziom I"

2) język angielski "Bez Angielskiego ani rusz – poziom II"

3) język angielski "Bez Angielskiego ani rusz – poziom III"

Doradztwo edukacyjno-zawodowe wraz z elementami przedsiębiorczości,

 

Realizowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozszerzające wiedzę z przedsiębiorczości:

1) "Lifelong learning" – zajęcia z technik uczenia się,

2) "Bezrobocie, etat czy własny biznes" –

3) "Jak Cię widzą, tak Cię piszą"

4) "Jestem przedsiębiorczy – poszukiwanie pomysłu na biznes, czyli przejmij inicjatywę" –

 

2.Wyjazdy edukacyjne,

Realizowane pozaszkolne zajęcia dydaktyczno-rozszerzające w ramach obozu naukowego:

1) język angielski "Nie taki DEVIL straszny – obóz językowy" łącznie 20 najlepszych uczniów klas I-III,

2) matematyka "I Ty możesz zostać Pitagorasem – obóz matematyczny" łącznie 10 najlepszych

 

3. Doposażenie

    Doposażenie międzyszkolnej pracowni informatycznej (spełnienie kryterium premiującego 1a) obejmować będzie: kamerę cyfrową , drukarka 3D , laptop sztuk 16, tablicę interaktywna, UPS sztuk urządzanie wielofunkcyjne .

   Doposażenie międzyszkolnej pracowni biologiczne, chemicznej  i  sali geograficznej w niezbędne narzędzia do prowadzenia zajęć opartych na metodzie eksperymentu .