Kucharz 2019

Oferta na rok szkolny 2020/2021 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Opublikowano: niedziela, 17 marzec 2019 Administrator

Kucharz

Jeśli fascynują Cię przygotowywania potraw pochodzących z różnych stron globu, dań dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów. Chcesz posiąść wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, jak również serwowania potraw, deserów, napojów zapraszamy do klasy IBK Kucharz. Absolwent naszej szkoły ma wiele możliwości zawodowych, ponieważ może usamodzielnić się i rozpocząć pracę zawodową w barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, szpitalach, szkołach oraz restauracjach, kawiarniach, hotelach, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów.

Dzięki projektom unijnym realizowanych w naszej szkole uczniowie mogą przystąpić do następujących darmowych kursów: prawo jazdy kat B, kurs baristy czy kurs Carvingu a także zdobyć doświadczenie zawodowe na stażach u pracodawców.

 

 Kwalifikacje, które uczeń zdobędzie w toku nauki:

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

 

O zawodzie kucharza

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza należą wszystkie czynności związane z przygotowaniem potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych oraz czynności związane z przechowywaniem i magazynowaniem artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych.

Typowymi miejscami pracy kucharza są podmioty gospodarcze prowadzące działalność gastronomiczną, głównie restauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, hotelowe zakłady gastronomiczne, domy wczasowe i pensjonaty. Kucharz zatrudniany jest także w szpitalach, szkołach, internatach i stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przebieg nauki

Nauka trwa 3 lata

Po ukończeniu tego kierunku nasi absolwenci nabędą umiejętności w zakresie kwalifikacji Sporządzanie potraw i napojów:

          ♦ stosowania zasad prawidłowego żywienia,

          ♦ właściwego dobierania surowców do produkcji,

          ♦ prawidłowego wykonywania obróbki wstępnej i cieplnej surowców,

          ♦ przygotowywania podstawowego asortymentu potraw w oparciu o receptury gastronomiczne i normy

          ♦ układania prostego menu,

          ♦ sporządzania prostych kalkulacji potraw

          ♦ posługiwania się narzędziami i maszynami przy obróbce surowców i produktów,

          ♦ prawidłowego konserwowania maszyny i urządzenia

          ♦ utrzymywania czystości i porządku stanowiska pracy,

          ♦ organizowania prac porządkowych,

          ♦ przestrzegania przepisów sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy,

          ♦ współpracowania w zespole,

          ♦ aktywnego poszukiwania zatrudnienia na rynku pracy

          ♦ podejmowania doskonalenia zawodowego,

          ♦ stosowania przepisów kodeksu pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika.

Absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji Sporządzanie potraw i napojów może uzyskać kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.