Rekrutacja Uczestników do projektu

Oferta na rok szkolny 2019/2020 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

 

Rekrutacja Uczestników do projektu

 

W związku z realizacją projektu nr RPO.03.03.01-20-0151/17 pn. „Śmigaj na staż – sięgnij po praktykę”, którego Wnioskodawcą jest powiat zambrowski, a Realizatorem Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie OGŁASZAMY REKRUTACJĘ. Rekrutacja dotyczy poniższych form wsparcia:

  • Staże zawodowe realizowane we współpracy z regionalnymi pracodawcami
  • Praktyki zawodowe realizowane we współpracy z regionalnymi pracodawcami

 

Rekrutacja Uczestników prowadzona będzie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie pok. 222 i trwać będzie od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2019 roku (do godziny 12:00). Warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem procesu Rekrutacji, jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Uczestnikami projektu mogą być Uczniowie/Uczennice Technikum i Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie chęci uczestnictwa przez złożenie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym wymaganego kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

  • formularz zgłoszeniowy podpisany przez ucznia i/lub rodzica/prawnego opiekuna,
  • deklaracja uczestnictwa, podpisana przez uczestnika projektu
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez ucznia i/lub rodzica/prawnego opiekuna,
  • oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w projekcie

 

Po zakończeniu procesu rekrutacji, zbierze się Komisja Rekrutacyjna, która to zweryfikuje złożone dokumenty pod kontem, zarówno grupy docelowej, jak i poprawności formalnej i dnia 30 kwietnia 2019 roku przedstawiona zostanie lista Uczestników projektu i lista rezerwowa. Ww. listy upublicznione zostaną na tablicach informacyjnych w Szkole. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół rekrutacji.

W sytuacji, gdy nie zostanie wybrana ostateczna lista uczestników projektu, w dniach
01 -30 maja 2019 roku uruchomiona zostanie REKRUTACJA DODATKOWA.

 

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą, a szczegółowych informacji dotyczących. realizacji projektu udzielić może Ekspert ds. jakości kształcenia i sprawozdawczości Pan Dariusz Śledziewski.

 

Pliki do pobrania

Znalezione obrazy dla zapytania ikonka wordRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Znalezione obrazy dla zapytania ikonka wordFormularz zgłoszeniowy

Znalezione obrazy dla zapytania ikonka wordDeklaracja uczestnictwa

Znalezione obrazy dla zapytania ikonka wordOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Znalezione obrazy dla zapytania ikonka word Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w projekcie

Znalezione obrazy dla zapytania ikonka word Aneks do Regulaminu