Śmigaj na staż 2019

Oferta na rok szkolny 2023/2024 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

 

„Śmigaj na staż – sięgnij po praktykę”

„Śmigaj na staż – sięgnij po praktykę” numer projektu: RPPD.03.03.01-20-0151/17-00, projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 50 uczniów zwiększających ich szanse na rynku pracy oraz wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie do 30.09.2019r.

Planowany efekt: Projekt zakłada realizację staży i praktyk uczniów ZS1. W wyniku interwencji projektowej, przy jednoczesnej ścisłej współpracy pracodawcami, 50 uczniów ZS1 podniesienie swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, tym samym zwiększając swoje szanse na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 – 30.09.2019

Wartość projektu: 206 218,75 zł

Wartość Funduszy Europejskich: 195 418,75 zł

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 175 285,93 zł

w ramach Budżetu Państwa: 20 132,82 zł

 

Link do aktualności