Czerwoniak szansą na nowe kompetencje

Oferta na rok szkolny 2023/2024 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

 

 

>>>>>> Harmonogram zajęć dodatkowych <<<<<<

 

"Czerwoniak szansą na nowe kompetencje"

 

„Czerwoniak szansą na nowe kompetencje” numer projektu: RPPD.03.01.02-0265/16, projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu: Rozwinięcie umiejętności 90 uczniów (70K/20M) II LO w ZS Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie w zakresie kompetencji kluczowych, właściwych postaw/umiejętności, kompetencji cyfrowych oraz w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki opartych na metodzie eksperymentu oraz wzrost kompetencji cyfrowych 30 nauczycieli (15K/15M) do 30.06.2020r.

Planowany efekt: Projekt zakłada realizację:

 ♦ zajęć dodatkowych dydaktyczno-wyrównawczych fizyki, matematyki, chemii i biologii,

 ♦ zajęć dodatkowych rozszerzających wiedzę z matematyki, biologii, chemii i geografii

 ♦ zajęć dodatkowych dydaktyczno-wyrównawczych i rozszerzających wiedzę i umiejętności językowe - język angielski, niemiecki, rosyjski

 ♦ zajęć dodatkowych rozszerzających wiedzę z przedsiębiorczości

 ♦ dodatkowych zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego

 ♦ zajęć dodatkowych z programowania i grafiki komputerowej

 ♦ szkolenie dla nauczycieli

 ♦ pozaszkolne obozy naukowych

 ♦ wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik

 ♦ doposażenie pracowni informatycznej, chemicznej, biologicznej i geograficznej.

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.06.2020

Wartość projektu: 277 700,06 zł

Wartość Funduszy Europejskich: 263 765,74 zł

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 236 045,04 zł

w ramach Budżetu Państwa: 27 720,070 zł

 

Link do aktualności