Rekrutacja Uczestników do projektu

Oferta na rok szkolny 2020/2021 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

 

 

"Rekrutacja Uczestników do projektu"

 

W związku z przygotowaniem do realizacji projektu nr RPO.03.01.01-20-0265/16 pn. „Czerwoniak szansą na nowe kompetencje”, którego Wnioskodawcą jest powiat zambrowski, a Realizatorem Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie ROZPOCZYNAMY PROCES REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. Rekrutacja dotyczy wszystkich dodatkowych zajęć pozaszkolnych przewidzianych do realizacji zajęć w ramach projektu tj.:

1. zajęć dodatkowych dydaktyczno-wyrównawczych fizyki, matematyki, chemii i biologii,

2. zajęć dodatkowych rozszerzających wiedzę z matematyki, biologii, chemii i geografii

3. zajęć dodatkowych dydaktyczno-wyrównawczych i rozszerzających wiedzę i umiejętności językowe - język angielski, niemiecki, rosyjski

4. zajęć dodatkowych rozszerzających wiedzę z przedsiębiorczości

5. dodatkowych zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego

6. zajęć dodatkowych z programowania i grafiki komputerowej

7. szkolenie dla nauczycieli

8. pozaszkolne obozy naukowych

9. wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik

10.doposażenie pracowni informatycznej, chemicznej, biologicznej i geograficznej.

 

Rekrutacja Uczestników prowadzona będzie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie pok. 222 i trwać będzie od 07 października do 16 października 2019 roku (do godziny 12:00). Warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem procesu Rekrutacji, jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (załączony poniżej w plikach do pobrania).

Uczestnikami projektu mogą być Uczniowie/Uczennice oraz kadra pedagogiczna II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie chęci uczestnictwa przez złożenie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym wymaganego kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

1. formularza zgłoszeniowego

2. oświadczenia Rodzica/Prawnego opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w Projekcie,

3. deklaracji uczestnictwa

4. oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ww. dokumenty dostępne są poniżej w wykazie Pliki do pobrania, a także w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym.

 

Po zakończeniu procesu rekrutacji, zbierze się Komisja Rekrutacyjna, która to zweryfikuje złożone dokumenty pod kontem, zarówno grupy docelowej, jak i poprawności formalnej i dnia 17 października 2019 roku przedstawiona zostanie lista Uczestników projektu i lista rezerwowa. Ww. listy upublicznione zostaną na tablicach informacyjnych w Szkole. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół rekrutacji.

W sytuacji, gdy nie zostanie wybrana ostateczna lista uczestników projektu, w dniach 18 - 25 października 2019 roku uruchomiona zostanie REKRUTACJA DODATKOWA

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą, a szczegółowych informacji dotyczących. realizacji projektu udzielić może Ekspert ds. jakości kształcenia i sprawozdawczości Pan Dariusz Śledziewski.

 

Pliki do pobrania