WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Oferta na rok szkolny 2020/2021 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Opublikowano: poniedziałek, 15 czerwiec 2020 Administrator

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
to interdyscyplinarny przedmiot nauczany na poziomie podstawowym i rozszerzonym w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Obejmuje on następujące dyscypliny naukowe: socjologię, politologię, prawo, stosunki międzynarodowe, ekonomię i elementy filozofii. Można z niego zdawać maturę. W trakcie nauki wiedzy o społeczeństwie poznacie:
- reguły i zasady funkcjonowania społeczeństwa,
- podstawy demokracji i działania obywatelskiego,
- organizację i funkcjonowanie państwa,
- ustrój polityczny RP,
- prawo i prawa człowieka,
- stosunki międzynarodowe
- rolę i pozycję w świecie.
Oprócz umiejętności programowych nauczycie się dodatkowo:
- umiejętności wyszukiwania, gradacji i prezentacji informacji o Polsce i świecie współczesnym,
- umiejętności wartościowania i oceny zjawisk i wydarzeń społecznych, politycznych i ekonomicznych.


Chętni uczniowie mogą uczęszczać na koło wiedzy o społeczeństwie, brać udział w konkursach i olimpiadach z wos-u. Uczniowie uczestniczą też w projektach edukacyjnych:
- Fundamenty demokracji
- Banknoty i monety ziem polskich i świata.