Ogłaszenie

Oferta na rok szkolny 2020/2021 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Opublikowano: wtorek, 11 sierpień 2020 Administrator

UWAGA

♦ Listy uczniów przyjętych w roku szkolnym 2020/2021 do poszczególnych klas w Zespole Szkół nr 1 w Zambrowie będą wywieszone w dniu 12 sierpnia 2020r. o godzinie 9:00 w holu wejścia do szkoły. 

♦ Uczniowie przyjęci do Zespołu Szkół nr 1 mają obowiązek przedłożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego do 18 sierpnia 2020r.

           Niedostarczenie powyższych dokumentów w oryginale skutkuje skreśleniem z listy przyjętych

♦ W wyniku postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2020/2021 nie będą utworzone następujące kierunki: technik spedytor i kucharz. Szkoła proponuje uczniom, którzy złożyli dokumenty na kierunek technik spedytor - kierunek technik logistyk, natomiast uczniom kierunku kucharz - kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych lub inny dowolny kierunek.

♦ Ostateczna lista kandydatów przyjętych do poszczególnych klas będzie opublikowana 19 sierpnia 2020r. 

Przypominamy o wytycznych dotyczących Covid-19 (noszenie maseczek ochronnych na terenie szkoły, dezynfekcja rąk).