Staż zawodowy w Portugalii

Oferta na rok szkolny 2022/2023 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

 

Staż zawodowy w Portugalii

– ogłoszenie o naborze

 

Fundacja Aktywne Społeczeństwo w konsorcjum z Zespołem Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie, Zespołem Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie ogłaszają rekrutację uzupełniającą do projektu pn. „Międzynarodowy staż kuźnią zawodowego sukcesu” (POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064158) finansowanego w ramach projektu systemowego „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych łącznie 60 uczniów z trzech szkół technicznych poprzez udział w 2 tygodniowym stażu w portugalskich firmach reprezentujących branże zgodne z profilem nauczania.

Mobilność w terminie: 11.07-24.07.2021 r.

 

W ramach udziału uczestnik mobilności otrzymuje nieodpłatnie:

 - wsparcie w zakresie przygotowania do mobilności (szkolenia językowe, pedagogiczne, kulturowe),

- organizację programu stażu oraz programu kulturowego,

- transport na trasie Polska – Portugalia – Polska,

- zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie trwania stażu,

- ubezpieczenie: na czas podróży i pobytu.

  

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

– zapoznać się z Regulaminem rekrutacji,

– dostarczyć w wyznaczonym terminie wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z pozostałymi załącznikami do sekretariatu szkoły.

  

Załączniki:

- Regulamin rekrutacji uzupełniającej

- Formularz zgłoszeniowy (Uczeń)

- Formularz zgłoszeniowy (Absolwent)

- Formularz zgłoszeniowy (Osoba towarzysząca)