Kogo zagrasz?

Oferta na rok szkolny 2021/2022 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Kogo zagrasz?

W poniedziałek 14.06.2021 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie odbyło się spotkanie pt. „Kogo zagrasz?” z absolwentem naszej szkoły, Patrykiem Bołtrykiem – kulturoznawcą, założycielem „Teatru bez Nazwy”.

To wydarzenie miało na celu przybliżenie uczniom sensu teatru oraz zachęcenie do poszukiwań siebie w przestrzeni artystycznej. Wzięły w nim udział klasy liceum ogólnokształcącego.

 Gość spotkania opowiedział o swoich doświadczeniach z zakresu działania w sferze kultury, o poszukiwaniu inspiracji, wytchnienia w niełatwych czasach współczesnych. Ponadto wytłumaczył, dlaczego romantyzm jest tak intrygujący oraz opowiedział o tym, jak doszło do jego „spotkania” z wieszczem Mickiewiczem. Prowadzący zwrócił uwagę na potrzebę istnienia teatru w życiu każdego człowieka. Młody reżyser podkreślił, że w teatrze najważniejszym elementem jest widz – czynny odbiorca, który potrafi to, co ogląda, przetworzyć przez własne doświadczenia, przemyślenia. W odbiorze każdego spektaklu teatralnego najważniejsze jest osobiste zaangażowanie, zainteresowanie, stawianie niekończących się pytań. Prowadzący wymienił trzy czynniki, które umożliwiają taki odbiór: niezależność w myśleniu, harmonia, otwarty umysł. Teatr wynika z niekończącej się nigdy potrzeby poznania i zrozumienia każdego człowieka. Warto o tym pamiętać.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy zostali zapoznani ze specyfiką studiów (kulturoznawstwo) i otrzymali wykaz spektakli teatralnych, książek, filmów, które warto znać.

Młodemu reżyserowi dziękujemy za interesujące spotkanie i życzymy nieustannego rozwijania twórczych pasji w przyszłości.