2021 – Rok Stanisława Lema

Oferta na rok szkolny 2021/2022 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

2021 – Rok Stanisława Lema

Czytajmy Lema! 

Czytamy Lema!

21.06.2021 r. zorganizowano w naszej szkole Akcję Głośnego Czytania urządzoną z okazji literackiej rocznicy (2021 – Rok Stanisława Lema). Przez cały dzień na auli uczniowie i nauczyciele czytali wybrane utwory pisarza: „Bajki robotów”, „Cyberiadę”. W tej akcji wzięły udział następujące klasy: I LOp, II LOp, II TIp, II bTI, III TI, III TŻ, II TŻp.

Stanisław Lem jest najbardziej znanym za granicą twórcą literatury fantastycznonaukowej. Książki tego pisarza, myśliciela, futurologa zostały przetłumaczone na ponad czterdzieści języków. Maestrią kreowania odległych światów zaskakuje i zadziwia kolejne pokolenia czytelników. Lem jest autorem zdumiewająco wszechstronnym: powieści fantastycznonaukowe („Eden”, „Solaris”), utwory groteskowe („Kongres futurologiczny”), powieści-eseje („Golem IV”), rozprawy naukowe („Summa technologiae”), autobiografia („Wysoki Zamek”).

Czytamy Lema!

W niezwykły sposób zawsze zaskakuje czytelników, zdumiewa erudycją, stosuje śmiałe eksperymenty stylistyczne (np. roboty z „Cyberiady” przemawiają językiem bohaterów Trylogii). Twórczość tego pisarza można podzielić na dwa nurty: prozę fabularną (opowiadania, powieści) oraz eseistykę i rozprawy naukowe. Najbardziej charakterystyczną cechą Lema jest pokazanie uwikłania człowieka w postępujący w przyspieszonym tempie rozwój cywilizacyjno-techniczny. Jego bohaterowie zmagają się z wciąż aktualnymi, odwiecznymi pytaniami i problemami społecznymi, egzystencjalnymi, etycznymi, psychologicznymi. W swoich utworach odrzuca cywilizacyjne utopie, obiecujące bezproblemowe szczęście wszystkim dzięki nowym wynalazkom technicznym. Prawie w każdej swojej książce Lem obnaża najgorsze ludzkie cechy: głupotę, pychę, zadufanie, przekonanie o wszechpotędze człowieka. W jednej ze swoich powieści („Solaris”) napisał: „Wcale nie chcemy zdobywać kosmosu, chcemy tylko rozszerzyć Ziemię do jego granic”.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w tej akcji. Zachęcamy do czytania książek pisarza – CZYTAJMY LEMA!

Czytamy Lema!