Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Oferta na rok szkolny 2021/2022 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej zostanie przeprowadzony w szkołach macierzystych w dniu 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 9:00 Część ustna egzaminu (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – nie jest przeprowadzana.

dr Agnieszka Barbara Muzyk

dyrektor OKE w Łomży