Czerwoniak – zdobądź kwalifikacje rynkowe

Oferta na rok szkolny 2022/2023 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

 

 

 

"Czerwoniak – zdobądź kwalifikacje rynkowe"

 

⇒ LINK DO AKTUALNOŚCI ⇐

 

Cel główny projektu: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 280 uczniów zwiększających ich szanse na regionalnym rynku pracy oraz wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. gen Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie do 31.03.2023r.

Planowany efekt: W wyniku interwencji projektowej, przy jednoczesnej ścisłej współpracy pracodawcami, 280 uczniów ZS1 podniesienie swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, tym samym zwiększając swoje szanse na rynku pracy. Wzbogacony i rozszerzony zostanie proces modernizacji szkoły, dzięki doposażeniu pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne stworzone zostaną warunki kształcenia zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

 

Wartość projektu: 999 159,50 PLN, w tym wkład własny: 50 737,86 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 948 421,64 PLN, w tym:

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 849 285,57 PLN

w ramach Budżetu Państwa 99 136,07 PLN

 

 

Rekrutacja Uczestników do projektu

 

W związku z przygotowaniem do realizacji projektu nr  umowy UDA-RPPD.03.03.01-20-0275/19-00 pn. „Czerwoniak – zdobądź kwalifikacje rynkowe”, którego Wnioskodawcą jest powiat zambrowski, a Realizatorem Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie ROZPOCZYNAMY PROCES REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. Rekrutacja dotyczy wszystkich dodatkowych pozaszkolnych wsparć przewidzianych do realizacji zajęć w ramach projektu tj.:

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • Zajęcia poszerzające wiedzę,
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
 • Ponadprogramowe kursy zawodowe,
 • Ponadprogramowe staże u pracodawców,

 

Rekrutacja Uczestników prowadzona będzie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie pok. 222 i trwać będzie od 2 listopada do 5 listopada 2021 roku. Warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem procesu Rekrutacji, jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (załączony poniżej w plikach do pobrania).

Uczestnikami projektu mogą być Uczniowie/Uczennice Technikum i Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie chęci uczestnictwa przez złożenie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym wymaganego kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

 1. formularza zgłoszeniowego podpisanego przez kandydata i Rodzica/Prawnego opiekuna,
 2. oświadczenia Rodzica/Prawnego opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w Projekcie,
 3. deklaracji uczestnictwa, podpisanej przez uczestnika Projektu,
 4. oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisanego przez uczestnika Projektu/Prawnego Opiekuna,

Ww. dokumenty dostępne są poniżej w wykazie Pliki do pobrania, a także w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym.

 

Po zakończeniu procesu rekrutacji, zbierze się Komisja Rekrutacyjna, która to zweryfikuje złożone dokumenty pod kątem, zarówno grupy docelowej, jak i poprawności formalnej i dnia 8 listopada 2021 roku przedstawiona zostanie lista Uczestników projektu i lista rezerwowa. Ww. listy upublicznione zostaną na tablicach informacyjnych w Szkole. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół rekrutacji.

W sytuacji, gdy nie zostanie wybrana ostateczna lista uczestników projektu, w dniach
9 - 17 listopada 2021 roku uruchomiona zostanie REKRUTACJA DODATKOWA dotycząca zajęć wyrównawczych i rozszerzających wiedzę.

Rekrutacja dotycząca ponadprogramowych kursów zawodowych oraz programu stażowego prowadzone będzie w sposób ciągły z utrzymaniem terminów realizacji ww. wsparć.

 

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą, a szczegółowych informacji dotyczących. realizacji projektu udzielić może Ekspert ds. jakości kształcenia i sprawozdawczości Pan Dariusz Śledziewski.

Rekrutacja dotyczy następujących zajęć:

 

Zajęcia dodatkowe wyrównawcze:

 •      • Matematyka nie taka straszna jak myślisz. gr 1 
 •      • Matematyka nie taka straszna jak myślisz. gr 2 
 •      • Bez informatyki ani rusz.  gr.1
 •      • Skuteczne metody nauki  języka angielskiego gr 1 
 •      • Skuteczne metody nauki  języka angielskiego gr 2 
 •      • Skuteczne metody nauki  języka niemieckiego gr 1 
 •      • Skuteczne metody nauki  języka rosyjskiego gr 1 
 •      • Zorientowani  zawodowo  IV gr 1

 

Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania:

 •      • Matematyka – poszerz swoją wiedzę. 1
 •      • Matematyka – poszerz swoją wiedzę. 2
 •      • Język angielski – poszerz swoją wiedzę. gr 1
 •      • Język angielski – poszerz swoją wiedzę. gr 2
 •      • Język angielski – poszerz swoją wiedzę. gr 3

 

Zapraszamy uczniów do udziału w projekcie 

„Czerwoniak – zdobądź kwalifikacje rynkowe” 

 

PLIKI DO POBRANIA

 

LINK DO AKTUALNOŚCI