Historia szkoły

Oferta na rok szkolny 2023/2024 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Początki szkolnictwa zawodowego w Zambrowie związane są z funkcjonowaniem Zakładów Przemysłu Bawełnianego. W roku szkolnym 1958/59 powstaje Przyzakładowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Włókiennicza o specjalności tkacz  i przędzarz. Rok później powstaje 5-letnie Technikum Włókiennicze. W roku szkolnym 1975/76 decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania zostaje powołany Zespół Szkół Zawodowych, w  skład którego wchodzą:   - Technikum Włókiennicze dla Pracujących na podbudowie ZSW:

 • Średnie Studium Zawodowe
 • Zasadnicza Szkoła Włókiennicza
 • Zasadnicza Szkoła Dokształcająca

W latach 90/91 decyzja Kuratora Oświaty w Łomży zostają powołane: Technikum Elektroniczne, Liceum Zawodowe,Technikum Elektryczne i Technikum Technologii Żywienia.Do roku szkolnego 1993/94 szkoła funkcjonowała w bardzo trudnych warunkach lokalowych. W budynku szkolnym w czternastu ciasnych salach lekcyjnych w systemie dwuzmianowym uczyło się 700 - 950 uczniów.    Dodatkową trudnością był całkowity brak nauczycieli przedmiotów zawodowych i pracowni do nauki zawodu.  W roku szkolnym 1994/95  szkoła przenosi się do nowego budynku o 22-u salach dydaktycznych, 4 pracowniach:  do  nauki zawodu w kierunku elektrycznym, elektronicznym i mechanicznym. Największe kłopoty sprawiała realizacja programu nauki zawodu i przygotowania zawodowego w kierunku odzieżowym i gastronomicznym.  Jednak w styczniu 1996 r., po 6-cio miesięcznym remoncie, zostaje oddany nowy budynek, w którym mieszczą się    pracownie przedmiotowe i nauki zawodu w wyżej wymienionych kierunkach.   Kierunek odzieżowy wprowadzono do szkoły poprzez powołanie Liceum Zawodowego o specjalności krawiectwo lekkie. Następnie powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową o kierunku krawiectwo konfekcyjno - usługowe i Technikum Odzieżowe.  Aktualnie szkoła dysponuje: 

 • 22-ma salami dydaktycznymi
 • 6-ma pracowniami przedmiotowymi
 • salą gimnastyczną
 • halą sportową
 • siłownią
 • biblioteką z czytelnią
 • pracowniami nauki zawodu
 • kawiarnią.