Dzień sportu w ZS1

Oferta na rok szkolny 2023/2024 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Dzień sportu w ZS1


Po 2 latach pandemii reaktywowaliśmy w tym roku w naszej szkole tradycyjny Dzień sportu,

którego celem jest zachęcenie młodzieży do aktywności ruchowej, integrowanie się klasy, kształtowanie zachowań prozdrowotnych oraz wzbogacenie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo.
Przedstawiciele wszystkich klas Zespołu Szkół nr 1 spotkali się 31 maja na hali, by wyłonić najaktywniejszych sportowo uczniów „Czerwoniaka”. Na chłopców i dziewczęta czekały takie dyscypliny jak: rzut piłką lekarską, rzuty osobiste do kosza, tenis stołowy, bocce, czy rzut piłką tenisową do celu. Wyniki w poszczególnych konkurencjach przedstawiają się następująco:


1. Rzut piłka lekarską – chłopcy:
- I miejsce – Michał Wojsz (klasa III A TI)
- II miejsce – Oliwier Sienicki (klasa I TL)
- III miejsce – Sebastian Dmochowski (klasa II TI)


2. Rzut piłka lekarską – dziewczęta:
- I miejsce – Julia Pęska (klasa II TL)
- II miejsce – Camille Nowacka (klasa II LO)
- III miejsce – Oliwia Kurowska (klasa II LO)


3. Koszykówka (rzuty osobiste) – chłopcy:
- I miejsce – Oliwier Sienicki (klasa I TL)
- II miejsce – Davide Bilski (klasa I B TI)
- III miejsce – Konrad Aleksiewicz (klasa III TŻ)


4. Koszykówka (rzuty osobiste) – dziewczęta:
- I miejsce – Oliwia Kurowska (klasa II LO)
- II miejsce – Julia Podbielska (klasa III LO)
- III miejsce – Julia Skawska (klasa I LO)


5. Tenis stołowy – chłopcy:
- I miejsce – Oliwier Olszewski (klasa I LO)
- II miejsce – Dominik Ostrowski (klasa II TL)
- III miejsce – Wiktor Lisicki (klasa III LO)


6. Tenis stołowy – dziewczęta:
- I miejsce – Julia Jałbrzykowska (klasa II LO)
- II miejsce – Zuzanna Chełska (klasa II LO)
- III miejsce – Julia Pęska (klasa II TL)


7. Bocce – chłopcy:
- I miejsce – Maksym Morhul (klasa II TL)
- II miejsce – Wiktor Lisicki (klasa III LO)
- III miejsce – Krystian Bielicki (klasa II TL)


8. Bocce – dziewczęta:
- I miejsce – Paulina Wiącek (klasa II LO)
- II miejsce – Kamila Ogonowska (klasa III TŻp)
- III miejsce – Wiktoria Meler (klasa II LO)


9. Rzut piłka tenisową do celu – chłopcy:
- I miejsce – Arkadiusz Konarzewski (klasa I A TI)
- II miejsce – Patryk Kulesza (klasa III B TI)
- III miejsce – Hubert Żabiński (klasa I LO)


10. Rzut piłka tenisową do celu – dziewczęta:
- I miejsce – Julia Podbielska (klasa III LO)
- II miejsce – Julia Mianowska (klasa I A TI)
- III miejsce – Anna Choińska (klasa III LO)


Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w Dniu sportu, a Katedrze Wychowania Fizycznego za profesjonalne przygotowanie całej akcji i nadzór nad jej przebiegiem.
Gratulujemy sukcesów i zachęcamy do codziennej aktywności fizycznej.


Samorząd Uczniowski