Matura 2022 w Zespole Szkół nr 1 w Zambrowie

Oferta na rok szkolny 2023/2024 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

  Matura 2022 w Zespole Szkół nr 1 w Zambrowie

     O poziomie szkoły świadczą, między innymi, sukcesy abiturientów na egzaminie maturalnym. Warto więc zauważyć, że po raz kolejny uczniowie „Czerwoniaka” spisali się na nim bardzo dobrze.

Do egzaminu dojrzałości przystąpili w tym roku absolwenci  techników: Informatycznego, Logistycznego oraz Żywienia, uzyskując zdawalność na poziomie 89%. To znacząco wyżej niż odsetek sukcesów w kraju (69%) i w województwie podlaskim (66%).

Podobnie uzyskane wyniki z przedmiotów obowiązkowych są w przypadku naszych uczniów lepsze niż średnie krajowe i wojewódzkie:

♦ język polski 50% (kraj – 49%, województwo – 45%),

♦ matematyka 56% (kraj – 49%, województwo – 48%),

♦ język angielski 77% (kraj – 68%, województwo – 66%).

Dobrze prezentują się również wyniki uzyskane na poziomie rozszerzonym (z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, biologii, geografii i informatyki) – ze wszystkich przedmiotów wyższe niż w kraju i naszym województwie.

    Wszyscy, którym nie udało się w pierwszym podejściu zdać matury, mają szansę poprawić się w sierpniu.