Wyjazd do Walencji

Oferta na rok szkolny 2022/2023 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

plakat projektu


Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000057184 realizowany w ramach programu Erasmus+

W ramach projektu zostaną zrealizowany zostanie wyjazd uczniów (II kwartał 2023r.) na trzytygodniowe staże zawodowe w przedsiębiorstwach w Hiszpanii (Walencja) w branżach zgodnych z obranym przez uczniów profilem kształcenia.
Uczestnikami projektu będą uczniowie technikum z Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego ”Grota” w Zambrowie (21uczniów i 3 opiekunów) o profilach kształcenia zawodowego: technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych.
Nauczyciele oprócz opieki nad uczestnikami staży będą pełnić nadzór merytoryczny realizowanej mobilności.

Główne cele projektu to:
- doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego;
- rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego;
- intensywna nauka poprzez aktywne doświadczanie: inne formy organizacji pracy zawodowej, nowe metody nauczania i uczenia się, innowacyjne rozwiązania w danym sektorze branżowym, posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym;

W ramach projektu uczniowi zapewniamy:
• zajęcia przygotowawcze (językowe, kulturowe, pedagogiczne),
• staże w międzynarodowych firmach,
• zakwaterowanie i wyżywienie,
• certyfikaty potwierdzające staże zagraniczne,
• transport i ubezpieczenie,
• wycieczki kulturowe podczas pobytu w Hiszpani,
• kieszonkowe.

Termin rekrutacji: 17.01.2023 - 10.02.2023r.
Aby wziąć udział w projekcie i wyjechać na staż do firmy w Walencji należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu.

Dokumenty dostępne do pobrania poniżej oraz w Biurze projektu

Lista osób zakwalifikowanych

Regulamin rekrutacji
 formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1),
 deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 2),
 oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 3),
Europass CV

 

Spotkanie organizacyjne dotyczące zagranicznych staży w Walencji w Hiszpanii