Spotkanie z wychowawcami

Oferta na rok szkolny 2023/2024 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Spotkanie z wychowawcami 

Zapraszamy na spotkanie uczniów klas pierwszych 29 sierpnia 2023r  o godzinie 12:00

 

-  klasa 1 Technikum Informatycznego   sala 119 -  wych A. Skarżyńska,

- klasa 1 Technikum Logistycznego  sala 104 -  wych. E. Śleszyńska, - w innym terminie 28.08.2023r godz.10:00

- klasa 1 Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej sala 117 - wych.  J. Śledziewska - w innym terminie 24.08.2023 10:00

- klasa 1 Techniku Żywienia i Usług Gastronomicznych sala 117 - wych. J. Śledziewska  - w innym terminie 24.08.2023 10:00

-  klasa 1 liceum ogólnokształcące 1BLO (biznesowa) sala 210 - wych. J. Hryńko,

-  klasa 1 liceum ogólnokształcące 1ALO   (językowa)  sala 107 - wych. D. Sutkowska