Plan pracy

Oferta na rok szkolny 2023/2024 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

PLAN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

L.p.

Zadanie

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialny

1.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

- przeprowadzenie wyborów do władz SU spośród gospodarzy klas wchodzących w skład ZS 1,

- ogłoszenie wyników wyborów

Wrzesień 2022 r.

- Komisja wyborcza złożona z przewodniczącego SU i jego zastępców,

- Opiekun SU

2.

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego
i organizacja jego struktur

- zebranie Zarządu SU,

- wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy,

- ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji,

- przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły,

- organizacja sekcji (wybór przewodniczących sekcji, ustalenie składów sekcji, omówienie kompetencji poszczególnych sekcji)

Wrzesień 2022 r.

- Zarząd Samorządu Uczniowskiego,

- Opiekun SU

3.

Akcja: „Sprzątanie świata”

- udział w akcji organizowanej przez wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Zambrowie,

- sprzątanie wyznaczonego miejsca na terenie miasta

Wrzesień 2022 r.

- Uczniowie wybranej klasy,

- Opiekun SU

4.

Otrzęsiny klas pierwszych

- przygotowanie konkurencji dla klas pierwszych,

- pasowanie na ucznia „Czerwoniaka”,

- integracja „pierwszaków” ze społecznością szkolną

Październik 2022 r.

 

 

- Zarząd SU,

- Sekcja kulturalna,

- Wychowawcy klas pierwszych,

- Opiekun SU

5.

Dzień piżamy

- przygotowanie ogłoszenia i przeprowadzenie na terenie szkoły akcji polegającej na przebraniu się uczniów
w piżamy

Październik 2022 r.

- Sekcja plastyczna, Sekcja informacyjna, Sekcja kulturalna

- Opiekun SU

6.

Akcja: „Pamiętamy o naszych zmarłych”

- zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli

Listopad 2022 r.

- Opiekun SU,

- Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

7.

„Dzień Życzliwości”
w „Czerwoniaku”

- przygotowanie plakatów na których uczniowie
i nauczyciele będą mogli zapisywać swoje pozdrowienia,

- ekspozycja plakatów
w kawiarence szkolnej

Listopad 2022 r.

- Sekcja informacyjna, Sekcja plastyczna,

- Opiekun SU

8.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

- przygotowanie plakatów
z informacją na temat Światowego Dnia Pluszowego Misia

- uczniowie i nauczyciele przynoszą do szkoły swoje pluszowe misie

Listopad 2022 r.

- Sekcja informacyjna,

- Sekcja plastyczna,

- Opiekun SU

9.

Andrzejkowe wróżby

- zabawy andrzejkowe, wróżby, przepowiednie dla uczniów ZS1

 

 

 

Listopad 2022 r.

- Sekcja informacyjna,

- Sekcja plastyczna,

- Opiekun SU

10.

Orszak Świętego Mikołaja

- uczniowie przebierają się w kostiumy związane ze świętami Bożego Narodzenia lub przybierają w swoim stroju świąteczne akcenty,

- każda osoba biorąca udział w wydarzeniu otrzyma cukierka od Śnieżynki

Grudzień 2022 r.

- Sekcja informacyjna,

- Sekcja kulturalna,

- Opiekun SU

11.

Wieczór filmowy
w „Czerwoniaku”

- zorganizowanie w szkole wieczornej projekcji filmów należących do klasyki kina, wg. propozycji uczniów, połączonej z dyskusją

Styczeń
2023 r.

- Sekcja informacyjna,

- Opiekun SU

12.

„Bądź moją walentynką” – Dzień św. Walentego
w naszej szkole

- przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe,

- foto-budka,

- doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”

 

Luty
2023 r.

- Sekcja informacyjna,

- Sekcja plastyczna,

- Sekcja artystyczna,

- Opiekun SU

13.

„Kolorowy zawrót głowy” – Dzień Wiosny
w „Czerwoniaku”

- uczniowie przebierają się w kolorowe ubrania i biorą udział w wiosennej paradzie,

- na przerwach prezentowana jest

w szkolnej kawiarence wiosenna muzyka

Marzec
2023 r.

- Sekcja plastyczna,

- Sekcja artystyczna,

- Sekcja informacyjna,

- Wychowawcy klas,

- Opiekun SU

14.

Dzień bez plecaka

 - uczniowie zamieniają tradycyjny plecak na zabawny zamiennik,

- przeprowadzenie konkursu na najciekawszy pomysł

Marzec
2023 r.

- Sekcja plastyczna,

- Sekcja informacyjna,

- Opiekun SU

15.

„Lata 20-te, lata 30-te” lub „Lata 80-te i 90-te” – dyskoteka dla młodzieży

- uczniowie przebierają się w stroje z epoki i biorą udział w szkolnej dyskotece,

- wybory Króla i Królowej balu

Kwiecień 2023 r.

- Sekcja plastyczna,

- Sekcja artystyczna,

- Sekcja informacyjna,

- Wychowawcy klas,

- Opiekun SU

16.

Kronika Absolwentów w roku szkolnym 2021/2022

 

 

 

- przygotowanie zdjęć klas kończących szkołę,

- wydrukowanie Księgi Absolwentów

Kwiecień 2023 r.

- Sekcja informacyjna,

- Wychowawcy klas kończących szkołę,

- Opiekun SU

17.

Maj – miesiącem książki i czytelnika

- promocja czytelnictwa w szkole,

- konkurs na najlepszą recenzję ulubionej książki,

- przeprowadzenie akcji: „Uwolnij książkę”

Maj 2023 r.

- Sekcja informacyjna,

- Sekcja plastyczna,

- Opiekun SU

- nauczyciele języka polskiego

18.

Dzień otwarty w „Czerwoniaku”

- zapoznanie z działalnością SU w Zespole Szkół nr 1
w formie prezentacji multimedialnej lub filmu

Czerwiec 2023 r.

- Sekcja artystyczna,

- Sekcja informacyjna,

- Opiekun SU

19.

Tworzenie ceremoniału szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

- udział przedstawicieli SU w uroczystościach szkolnych i organizowanych przez władze samorządowe

Cały rok szkolny 2022/2023

- Wszystkie sekcje wchodzące w skład SU,

- sztandar szkoły,

- Opiekun SU

20.

Prowadzenie tablicy informacyjnej. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły i szkolnym fanpage’u

- stałe informowanie dyrekcji,  nauczycieli
i uczniów o życiu szkoły, pracy i akcjach SU

 

Cały rok szkolny 2022/2023

- Sekcja informacyjna,

- Sekcja plastyczna,

- Opiekun SU

21.

Udział w lokalnych
i ogólnopolskich akcjach. Opieka nad „Sercem” zlokalizowanym przy budynku szkoły

- udział w akcjach wynikających z aktualnych potrzeb

Cały rok szkolny 2022/2023

- Sekcja informacyjna,

- Sekcja plastyczna,

- Opiekun SU

 

 

Samorząd Uczniowski zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego planu
i jego swobodnej edycji z podaniem dokładnych zmian w formie aneksu.

Spis działań nie obejmuje całości akcji przeprowadzonych przez SU, a jedynie przybliża ich zakres.

 

Opracował: Krzysztof Krajewski

(opiekun Samorządu Uczniowskiego)

Zambrów, 4.09.2022 r.