Plan pracy

Oferta na rok szkolny 2022/2023 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

 PLAN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

L.p.

Zadanie

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialny

1.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

- przeprowadzenie wyborów do władz SU spośród gospodarzy klas wchodzących w skład ZS 1,

- ogłoszenie wyników wyborów

Wrzesień 2021 r.

- Komisja wyborcza złożona z przewodniczącego SU i jego zastępców,

- Opiekun SU

2.

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego i organizacja jego struktur

- zebranie Zarządu SU,

- wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy,

- ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji,

- przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły,

- organizacja sekcji (wybór przewodniczących sekcji, ustalenie składów sekcji, omówienie kompetencji poszczególnych sekcji)

Wrzesień 2021 r.

- Zarząd Samorządu Uczniowskiego,

- Opiekun SU

3.

Akcja: „Sprzątanie świata”

- poinformowanie młodzieży o możliwości wzięcia udziału w akcji organizowanej przez wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Zambrowie,

- sprzątanie wyznaczonego miejsca na terenie miasta

Wrzesień 2021 r.

- Uczniowie wybranej klasy,

- Opiekun SU

4.

Dzień piżamy

- przygotowanie ogłoszenia i przeprowadzenie na terenie szkoły akcji polegającej na przebraniu się uczniów w piżamy

Październik 2021 r.

 

 

- Sekcja plastyczna, Sekcja informacyjna, Sekcja kulturalna

- Opiekun SU

5.

Akcja: „Pamiętamy o naszych zmarłych”

- zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli

Październik 2021 r.

- Opiekun SU,

- Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

6.

„Dzień Życzliwości” w „Czerwoniaku”

- przygotowanie plakatów na których uczniowie i nauczyciele będą mogli zapisywać swoje pozdrowienia,

- ekspozycja plakatów w kawiarence szkolnej,

- konkurs na najbardziej życzliwego nauczyciela „Czerwoniaka”

Listopad 2021 r.

- Sekcja informacyjna, Sekcja plastyczna,

- Opiekun SU

7.

Światowy Dzień Pluszowego Misia – konkurs na sentencję w stylu Kubusia Puchatka

- przygotowanie plakatów z informacją na temat Światowego Dnia Pluszowego Misia wraz z cytatami z Kubusia Puchatka,

- uczniowie i nauczyciele przynoszą do szkoły swoje pluszowe misie,

- ogłoszenie konkursu, przeprowadzenie go i ogłoszenie zwycięzcy, który otrzyma nagrodę (maskotkę pluszowego misia lub książkę z sentencjami Kubusia Puchatka, ewentualnie film na DVD: „Krzysiu, gdzie jesteś?”)

Listopad 2021 r.

- Sekcja informacyjna,

- Sekcja plastyczna,

- Opiekun SU

8.

Andrzejkowe wróżby

- przygotowanie i sprzedaż ciasteczek z andrzejkowymi wróżbami

 

Listopad 2021 r.

- Sekcja informacyjna,

- Sekcja plastyczna,

- Opiekun SU

9.

Orszak Świętego Mikołaja

- uczniowie przebierają się w kostiumy związane ze świętami Bożego Narodzenia lub przybierają w swoim stroju świąteczne akcenty,

- każda osoba biorąca udział w wydarzeniu otrzyma cukierka od Śnieżynki

 

 

 

 

Grudzień 2021 r.

- Sekcja informacyjna,

- Sekcja kulturalna,

- Opiekun SU

10.

Bożonarodzeniowy konkurs na najpiękniej przystrojoną salę

- ogłoszenie i plakat promujący akcję,

- powołanie Komisji oceniającej poszczególne sale według opracowanych kryteriów,

- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Grudzień 2021 r.

- Sekcja informacyjna,

- Sekcja plastyczna,

- Wychowawcy klas,

- Opiekun SU

13.

„Bądź moją walentynką” – Dzień św. Walentego w naszej szkole

- przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe,

- foto-budka,

- doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”,

 

Luty 2022 r.

- Sekcja informacyjna,

- Sekcja plastyczna,

- Sekcja artystyczna,

- Wychowawcy klas,

- Opiekun SU

14.

„Hawaii Day” – odganiamy zimę

- uczniowie zakładają elementy typowo hawajskie,

- „Międzyklasowy Konkurs Limbo”

Marzec
2022 r.

- Sekcja plastyczna,

- Sekcja artystyczna,

- Sekcja informacyjna,

- Wychowawcy klas,

- Opiekun SU

15.

Kronika Absolwentów w roku szkolnym 2021/2022

- przygotowanie zdjęć klas kończących szkołę,

- wydrukowanie Księgi Absolwentów

Kwiecień 2022 r.

- Sekcja informacyjna,

- Wychowawcy klas kończących szkołę,

- Opiekun SU

16.

Maj – miesiącem książki i czytelnika

- promocja czytelnictwa w szkole,

- konkurs na najlepszą recenzję ulubionej książki

Maj 2022 r.

- Sekcja informacyjna,

- Sekcja plastyczna,

- Opiekun SU

- nauczyciele języka polskiego

17.

Dzień otwarty w „Czerwoniaku”

- zapoznanie z działalnością SU w Zespole Szkół nr 1 w formie prezentacji multimedialnej lub filmu

Czerwiec 2022 r.

- Sekcja artystyczna,

- Sekcja informacyjna,

- Opiekun SU

18.

Tworzenie ceremoniału szkolnego

 

 

 

 

- udział przedstawicieli SU w uroczystościach szkolnych

 

Cały rok szkolny 2021/2022

- Wszystkie sekcje wchodzące w skład SU,

- Opiekun SU

19.

Prowadzenie tablicy informacyjnej. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły i szkolnym fanpage’u

- stałe informowanie nauczycieli i uczniów o życiu szkoły, pracy i akcjach SU

 

Cały rok szkolny 2021/2022

- Sekcja informacyjna,

- Sekcja plastyczna,

- Opiekun SU

20.

„Szczęśliwy numerek”

- opracowanie „Regulaminu szczęśliwego numerku” i wdrożenie go w oparciu o szczęśliwy numerek losowany przez system Librus

Październik 2021 – czerwiec 2022

- Sekcja informacyjna,

- Opiekun SU,

- wychowawcy klas i nauczyciele

21.

Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych

- udział w akcjach charytatywnych wynikających z aktualnych potrzeb

Cały rok szkolny 2021/2022

- Sekcja informacyjna,

- Sekcja plastyczna,

- Opiekun SU

22.

Udział w akcjach ogólnopolskich, np.: „Ekophone”, „Góra grosza” „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” itp.

- udział w akcjach ogólnopolskich wynikających z aktualnych potrzeb

Cały rok szkolny 2021/2022

- Sekcja informacyjna,

- Sekcja plastyczna,

- Opiekun SU

23.

Skrzynka inicjatyw uczniowskich

- przygotowanie skrzynki, w której uczniowie będą mogli zamieszczać swoje pomysły i prośby inspirujące samorząd do działania

Cały rok szkolny 2021/2022

- Sekcja informacyjna,

- Sekcja plastyczna,

- Opiekun SU

 

 

Samorząd Uczniowski zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego planu i jego swobodnej edycji z podaniem dokładnych zmian w formie aneksu. Spis działań nie obejmuje całości akcji przeprowadzonych przez SU, a jedynie przybliża ich zakres.

 

Opracował: Krzysztof Krajewski

(opiekun Samorządu Uczniowskiego) 

Zambrów, 4.09.2021 r.