Plan pracy

Oferta na rok szkolny 2020/2021 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2019/20

 

 

L.p.

Zadanie

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialny

1.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

- przygotowanie ogłoszenia wyborczego,

- zgłaszanie kandydatów do nowego SU,

- przeprowadzenie kampanii wyborczej,

- przygotowanie kart do głosowania i list wyborczych,

- przeprowadzenie wyborów,

- ogłoszenie wyników wyborów

Wrzesień 2019 r.

- Komisja wyborcza złożona z członków ustępującego Samorządu Uczniowskiego,

-Sztaby wyborcze kandydatów,

- Opiekun SU

2.

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego i organizacja jego struktur

- zebranie Zarządu SU,

- wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy,

- ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji,

- przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły,

- organizacja sekcji (wybór przewodniczących sekcji, ustalenie składów sekcji, omówienie kompetencji poszczególnych sekcji)

Wrzesień 2019 r.

- Zarząd Samorządu Uczniowskiego,

- Przewodniczący sekcji,

- Opiekun SU

3.

Akcja: „Sprzątanie świata”

- poinformowanie młodzieży o możliwości wzięcia udziału w akcji organizowanej przez wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Zambrowie,

- sprzątanie wyznaczonego miejsca na terenie miasta

Wrzesień 2019 r.

- Uczniowie wybranej klasy wraz z wychowawcą,

- Opiekun SU

4.

Otrzęsiny klas pierwszych

- przygotowanie konkurencji dla klas pierwszych,

- pasowanie na ucznia „Czerwoniaka”,

- integracja „pierwszaków” ze społecznością szkolną

Październik 2019 r.

- Zarząd SU,

- Sekcja kulturalna,

- Wychowawcy klas pierwszych,

- Opiekun SU

5.

Akcja Honorowego Oddawania Krwi

- przygotowanie ogłoszenia i przeprowadzenie na terenie szkoły akcji oddawania krwi

Październik 2019 r.

- Sekcja akcyjna,

- Sekcja plastyczna,

- Opiekun SU

6.

Akcja: „Pamiętamy o naszych zmarłych”

- zapalenie symbolicznych zniczy na grobach zmarłych nauczycieli

Październik 2019 r.

- Opiekun SU,

- Klasa III TI/TŻ

7.

„Dzień Życzliwości” w „Czerwoniaku”

- przygotowanie plakatów na których uczniowie i nauczyciele będą mogli zapisywać swoje pozdrowienia,

- ekspozycja plakatów w kawiarence szkolnej

Listopad 2019 r.

- Sekcja kulturalna,

- Sekcja plastyczna,

- Opiekun SU

8.

Światowy Dzień Pluszowego Misia – konkurs na sentencję w stylu Kubusia Puchatka

- przygotowanie plakatów z informacją na temat Światowego Dnia Pluszowego Misia wraz z cytatami z Kubusia Puchatka,

- ogłoszenie konkursu, przeprowadzenie go i ogłoszenie zwycięzcy, który otrzyma w nagrodę maskotkę – pluszowego misia

Listopad 2019 r.

- Sekcja oświatowa,

- Sekcja plastyczna,

- Opiekun SU

9.

Andrzejkowe wróżby

- przygotowanie i sprzedaż ciasteczek z andrzejkowymi wróżbami

Listopad 2019 r.

- Sekcja kulturalna,

- Opiekun SU

10.

Orszak Świętego Mikołaja

- uczniowie przebierają się w kostiumy związane ze świętami Bożego Narodzenia lub przybierają w swoim stroju świąteczne akcenty,

- każda osoba biorąca udział w wydarzeniu otrzyma cukierka od Śnieżynki

Grudzień 2019 r.

- Sekcja kulturalna,

- Opiekun SU

11.

Bożonarodzeniowy konkurs na najpiękniej przystrojoną salę

- ogłoszenie i plakat promujący akcję,

- powołanie Komisji oceniającej poszczególne sale według opracowanych kryteriów,

- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Grudzień 2019 r.

- Sekcja oświatowa,

- Sekcja plastyczna,

- Wychowawcy klas,

- Opiekun SU

12.

Wieczór filmowy w „Czerwoniaku”

- zorganizowanie w szkole wieczornej projekcji filmów, należących do klasyki kina wg. propozycji uczniów połączonej z dyskusją

Styczeń 2020 r.

- Sekcja informacyjna,

- Opiekun SU

13.

„Bądź moją walentynką” – Dzień św. Walentego w naszej szkole

- przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe,

- doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”,

- akcenty walentynkowe  w szkole (dekorowanie szkoły),

- wybory Miss i Mistera Szkoły

Luty 2020 r.

- Sekcja kulturalna,

- Sekcja plastyczna,

- Wychowawcy klas,

- Opiekun SU

14.

„Hawaii Day” – odganiamy zimę

- uczniowie zakładają elementy typowo hawajskie,

- wspólne zdjęcie osób uczestniczących w wydarzeniu

Marzec 2020 r.

- Sekcja kulturalna,

- Sekcja informacyjna,

- Wychowawcy klas,

- Opiekun SU

15.

Kronika Absolwentów w roku szkolnym 2019/2020

- przygotowanie zdjęć klas kończących szkołę,

- wydrukowanie Księgi Absolwentów

Kwiecień 2020 r.

- Sekcja informacyjna,

- Wychowawcy klas kończących szkołę,

- Opiekun SU

16.

Maj – miesiącem książki i czytelnika

- spotkanie z pisarzem,

- dyskusja dotycząca jego twórczości

Maj 2020 r.

- Sekcja informacyjna,

- Opiekun SU

- nauczyciele języka polskiego

17.

Dzień Dziecka w Zespole Szkół nr 1

- wyjazd do Czerwonego Boru lub organizacja Dnia Talentu w szkole

Czerwiec 2020 r.

- Sekcja kulturalna,

- Sekcja plastyczna,

- Opiekun SU,

- Nauczyciele wychowania fizycznego,

- Wychowawcy klas

18.

Dzień otwarty w „Czerwoniaku”

- zapoznanie z działalnością SU w Zespole Szkół nr 1 w formie prezentacji multimedialnej lub filmu promującego

Czerwiec 2020 r.

- Sekcja kulturalna,

- Sekcja informacyjna,

- Opiekun SU

19.

Tworzenie ceremoniału szkolnego

 

- udział przedstawicieli SU w uroczystościach szkolnych

 

Cały rok szkolny 2019/2020

- Wszystkie sekcje wchodzące w skład SU,

- Opiekun SU

20.

Prowadzenie tablicy informacyjnej. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły i szkolnym fanpage’u

- stałe informowanie nauczycieli i uczniów o życiu szkoły, pracy i akcjach SU

 

Cały rok szkolny 2019/2020

- Sekcja informacyjna,

- Sekcja plastyczna,

- Opiekun SU

21.

„Szczęśliwy numerek”

- cotygodniowe losowanie numeru ucznia, który w danym dniu uniknie odpytywania

Cały rok szkolny 2019/2020

- Sekcja informacyjna,

- Opiekun SU

22.

Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych

- udział w akcjach charytatywnych wynikających z aktualnych potrzeb

Cały rok szkolny 2019/2020

- Sekcja akcyjna,

- Opiekun SU

23.

„Mam pasję” – nasi uczniowie i ich pasje

- zamieszczanie informacji o uczniu i jego pasji w gablocie przy pokoju nauczycielskim

Cały rok szkolny 2019/2020

- Sekcja informacyjna,

- Opiekun SU

24.

Skrzynka inicjatyw uczniowskich

- przygotowanie skrzynki, w której uczniowie będą mogli zamieszczać swoje pomysły i prośby inspirujące samorząd do działania

Cały rok szkolny 2019/2020

- Sekcja informacyjna,

- Sekcja plastyczna,

- Opiekun SU

25.

„Njusy z Czerwoniaka” – szkolna telewizja

- prezentacja, w formie krótkich filmów, aktualnych informacji na temat pracy szkoły

Cały rok szkolny 2019/2020

- Sekcja informacyjna,

- Opiekun SU

 

 

Samorząd Uczniowski zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego planu i jego swobodnej edycji z podaniem dokładnych zmian w formie aneksu. Spis działań nie obejmuje całości akcji przeprowadzonych przez SU, a jedynie przybliża ich zakres.

 

                    Opracował: Krzysztof Krajewski

                    (opiekun Samorządu Uczniowskiego)